Leden info

Informatie prikbord
Voor onze leden hebben wij een vraag-en aanbod prikbord. Het hangt in de gang van het verenigingsgebouw. Hierop kunnen de leden zelf aanbod en vraag plaatsen d.m.v het ophangen van briefjes.
Deze zaken vallen echter wel buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur.

Statuten en regelementen
Onze vereniging kent een huurovereenkomst een tuinregelement, een huishoudelijk regelement en statuten.
Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar. Aan alle nieuwe leden worden ze natuurlijk automatisch verstrekt.
Onze volkstuinvereniging valt net als alle andere volkstuinverenigingen in Tilburg onder de bepalingen van de OVAT.

OVAT
Volkstuinvereniging Het Groene Bosch is aangesloten bij de Ovat. Een overkoepelde organisatie voor alle aangesloten volkstuinen in de gemeente Tilburg.

De Ovat heeft contacten met, en is gesprekspartner van de gemeente Tilburg voor wat betreft alle lopende zaken van de aangesloten volkstuinen in Tilburg, zoals de te betalen pachthuur van de volkstuinen aan de gemeente Tilburg en de beheerskostenvergoeding voor het onderhoud van de volkstuinen.

 

Tuindienst
Ieder lid dient één maal per jaar een tuindienst vervullen. Op deze manier worden de algemene voorzieningen op ons terrein bijgehouden.

Indien u deze tuindienst niet vervult zal een bedrag in rekening worden gebracht.
Indien u verhinderd bent neem dan aub tijdig contact met ons op via  info@hetgroenebosch.nl